Yard Sale 26 & 27 Dec 2009

Antara barangan yg akan dijual pada hari tersebut......